Diatomit czyli ziemia okrzemkowa – Naturalna moc dla organizmu

Diatomit czyli ziemia okrzemkowa utworzona jest z pancerzyków glonów jednokomórkowych – okrzemek. Powstaje jako osad jezior i mórz.  Dzięki stosowaniu ziemi okrzemkowej, mamy możliwość zaopatrzenia naszego organizmu w krzem, którego w rzeczywistości przyswajamy bardzo mało.

Więcej